Εναντίωση στη δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ για το θέμα 2 «Διάθεση πρόσθετων κοινοχρήστων χώρων με αντίτιμο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έτους 2022»

Τον Δεκέμβριο 5 συνεδριάσεις δια περιφοράς (δηλαδή χωρίς συνεδρίαση) και 1 με τηλεδιάσκεψη. Γιατί “περνάμε” σοβαρά θέματα που κρίνουν την τύχη του Δήμου και των επαγγελματιών, εν κρυπτώ; Τι έχει να φοβηθεί ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και δεν τα φέρνουν σε κανονική συνεδρίαση;