Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ) προβλέπεται από τον Καλλικράτη (άρθρο 76 Ν. 3852/2010) και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της ανέρχεται στα 25 έως 50 μέλη ενώ σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών ορίζονται επιπλέον μέλη – δημότες.

Ενδεικτικά μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν συγκαταλέγονται οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, οι επιστημονικοί φορείς, ο σύλλογος εργαζομένων του δήμου και των νομικών του προσώπων, οι σύλλογοι γονέων, οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, οι κινήσεις πολιτών, οι εθελοντικές οργανώσεις κ.α.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, πέραν της εξέτασης των τοπικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεωτικά για τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Οι συνεδριάσεις της είναι δημόσιες ανά τρεις μήνες και στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Αποτελεί, μαζί με τις ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου του Δημάρχου, νέα όργανα διοίκησης με έντονο το στοιχείο της διαβούλευσης που η Δύναμη Ανάπτυξης ενεργοποιεί και ως εργαλείο ανάπτυξης και βήμα συμμετοχής.

Γιώργος Γεωργακαράκος, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δικηγόρος – Προϊστάμενος Νομικής Διεύθυνσης Δήμου Αθηναίων

Υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Βασιλόπουλος

www.dynamianaptyxis.gr

mail: zoegeg@gmail.com