Ορθή αντιμετώπιση οριοθέτησης οικισμών

H προσπάθεια οριοθέτησης οικισμών χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, ενώ υπάρχουν αρκετές πιθανότητες αποτυχίας στην οριοθέτηση του οικισμού δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες δεν δύνανται να οριοθετηθούν, νόμιμα, ως οικισμός. Θα πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω ότι δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους νομίμους εκπροσώπους των συλλόγων και οικισμών της περιοχής και για τον λόγο αυτόν δεν λήφθηκε υπόψη ότι δεν δύναται να γίνει ομοιόμορφη εφαρμογή της Μελέτης στο σύνολο της περιοχής. Προκειμένου δε να επιτευχθεί η οριοθέτηση του οικισμού εφόσον αυτός αφορά σε κάτω από 2.000 κατοίκους, έστω και στην υποβληθείσα μορφή, ή να υπάρξει πολεοδόμηση απαιτούνται αρκετά στάδια που προϋποθέτουν εγκρίσεις από δημόσιες υπηρεσίες και το ΥΠΕΚΑ και υφίστανται εύλογες αμφιβολίες εάν η προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία ή οι κάτοικοι για μία ακόμα φορά θα εγκλωβιστούν σε κινήσεις που τελικά δεν θα αποδώσουν.

Η προσπάθεια, περισσότερο ομοιάζει σε προεκλογική εξαγγελία και λιγότερο σε προσπάθεια πραγματικής οριοθέτησης οικισμών στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες εάν και κατά πόσον τελικά θα υποβληθεί προς το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η εν λόγω Μελέτη, ενώ προκαλεί απορία το ότι εκταμιεύθηκε ένα σεβαστό ποσό από τον Δήμο προκειμένου να συνταχθεί μία πρόχειρη μελέτη 3 σελίδων και 5 γεωγραφικών χαρτών. Είναι σαφές ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ του Δήμου και των εμπλεκομένων φορέων (συλλόγων της περιοχής) και φυσικά να υπάρξει προηγουμένως νομική ανάλυση των δεδομένων του νόμου. Η μη ύπαρξη νομικής υπηρεσίας στον Δήμο δεν βοηθά προς τούτο.

Το ανωτέρω πολύ σοβαρό ζήτημα συνεπώς πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών και της νομικής υπηρεσίας του Δήμου σε συνεννόηση με τους τοπικούς συλλόγους και εκπροσώπους οικισμών. Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ συστήνει, εσωτερικά, Νομική Υπηρεσία στο Δήμο για την αμεσότερη διεκπεραίωση όλων αυτών των ζητημάτων.

Η ορθότερη αντιμετώπιση είναι η προσπάθεια οριοθέτησης να γίνει για τους οικισμούς που παρουσιάζουν ίδια χαρακτηριστικά ώστε να αποφευχθεί πιθανή απόρριψη του αιτήματος οριοθέτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ δεδομένου ότι υφίστανται περιοχές οι οποίες είναι αναδασωτέες. Ειδικότερα, η μελέτη οριοθέτησης οικισμών πρέπει να κατατείνει στην οριοθέτηση περισσοτέρων οικισμών και όχι ενός υπεροικισμού με λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Καπελάρης Ιωάννης, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Δικηγόρος

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Βασιλόπουλος

www.dynamianaptyxis.gr

mail: idkapelaris@yahoo.gr