Οφειλές προς το δήμο: ναι για τις εξοφλήσεις αλλά και διαπραγμευτικές ρυθμίσεις

Δείτε το βίντεο.