«ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Γιώργος Παναγιάρης «Λαογραφικό Μουσείο : Μια κιβωτός μνήμης των Τριγλιανών προσφύγων δυστυχώς είναι άγνωστη στους πολλούς»

«ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Καθηγητής Γιώργος Παναγιάρης, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Ανδρέα Βασιλόπουλο:

-Το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μας δεν είναι μόνο ο κύριος παράγοντας για τη δημιουργία μιας τοπικής ταυτότητας αλλά είναι η ουσία της ανάπτυξης της οποίας εμείς προσδοκούμε και θα βοηθήσουμε για να έρθει…..

Δείτε το βίντεο.