Αν. Καθ. Νίκη Ευελπίδου, Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ μιλάει για τον Ανδρέα Βασιλόπουλο

Δείτε το βίντεο.