Επίσκεψη μαθητών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσκεψη μαθητών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προς τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων

Η Υπηρεσία Επισκέψεων, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες τουλάχιστον 20 ατόμων να παρακολουθήσεων μια ενημερωτική παρουσίαση, σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Οι σύλλογοι μπορούν να οργανώσουν ομάδες επισκεπτών που θα αποτελούνται από ενήλικες και μαθητές άνω των 15 ετών με σκοπό να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας και άλλες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
Η ενημερωτική παρουσίαση προγραμματίζεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9 – 11 το πρωί ή 1.30 – 4 το απόγευμα σε ένα από τα κτίρια του Συμβουλίου (κτίριο Justus Lipsius, κτίριο Lex, Info Point Europa) και συνίσταται από ομιλία από εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, ενώ ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά για όλες τις απορίες τους. Ο Σύλλογος μπορεί να επιλέξει το περιεχόμενο της ομιλίας που μπορεί να καλύπτει:
Μια γενική εισαγωγική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ ή
Μια παρουσίαση σε κάποιο ειδικό θέμα ή
Κάποιο σεμινάριο, εφόσον αυτό ζητηθεί
Για την οργάνωση της ενημερωτικής επίσκεψης θα πρέπει, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης, να συμπληρωθεί συγκεκριμένη φόρμα αίτησης (http://www.consilium.europa.eu/contacts/visitsserviceform…) από τον εκπρόσωπο του σχολείου..
Σε περιπτώσεις όπου η ομάδα των επισκεπτών αποτελείται από μαθητές, τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας ενήλικας συνοδός για κάθε 10 παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Τηλεφωνικά στο +32 2 281 21 40 ή
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση visits@consilium.europa.eu

Επίσκεψη μαθητών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προς τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων

Η Υπηρεσία Επισκέψεων, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες τουλάχιστον 20 ατόμων να παρακολουθήσεων μια ενημερωτική παρουσίαση, σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Οι σύλλογοι μπορούν να οργανώσουν ομάδες επισκεπτών που θα αποτελούνται από ενήλικες και μαθητές άνω των 15 ετών με σκοπό να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας και άλλες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
Η ενημερωτική παρουσίαση προγραμματίζεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9 – 11 το πρωί ή 1.30 – 4 το απόγευμα σε ένα από τα κτίρια του Συμβουλίου (κτίριο Justus Lipsius, κτίριο Lex, Info Point Europa) και συνίσταται από ομιλία από εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, ενώ ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά για όλες τις απορίες τους. Ο Σύλλογος μπορεί να επιλέξει το περιεχόμενο της ομιλίας που μπορεί να καλύπτει:
Μια γενική εισαγωγική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ ή
Μια παρουσίαση σε κάποιο ειδικό θέμα ή
Κάποιο σεμινάριο, εφόσον αυτό ζητηθεί
Για την οργάνωση της ενημερωτικής επίσκεψης θα πρέπει, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης, να συμπληρωθεί συγκεκριμένη φόρμα αίτησης (http://www.consilium.europa.eu/contacts/visitsserviceform?lang=el) από τον εκπρόσωπο του σχολείου..
Σε περιπτώσεις όπου η ομάδα των επισκεπτών αποτελείται από μαθητές, τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας ενήλικας συνοδός για κάθε 10 παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Τηλεφωνικά στο +32 2 281 21 40 ή
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση visits@consilium.europa.eu