Καθηγητής, Δημοτικος Σύμβουλος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου και «χρονομέτρης» … ο Ανδρέας Βασιλόπουλος

 

Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι προβλεπόμενοι χρόνοι ομιλίας για την συζήτηση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων αλλά και οι ατέρμονες τοποθετήσεις και διαλογικές συζητήσεις μεταξύ των δημοτικων συμβουλων, οι οποιες ουσιαστικα δεν καταληγουν πουθενά, οδήγησαν τον Ανδρέα Βασιλόπουλο σε μια συμβολική κίνηση.

Προ της έναρξης της συνεδρίασης ο Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου, διένημε στους συμβούλους , αντίγραφο του πρότυπου κανονισμου λειτουργίας Δημ. Συμβουλίου στο οποιο αναγραφονται σαφώς οι χρόνοι ομιλίας των ομιλητών κατα τη διάρκεια της συνεδρίασης , όπως επίσης και ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.

Είθε να «διορθωθούν» όλοι και οι συνεδριάσεις να ολοκληρώνονται στον προβλεπόμενο χρόνο.

Πηγή http://www.rpn.gr/?p=55238