Α. Βασιλόπουλος προς Γ. Δουβίτσα “Ασφαλώς θα αστειεύεστε”

Ασφαλώς θα αστειεύεστε. Αύριο θα το δείτε με πιο ξεκάθαρη σκέψη.

Κύριε Δουβίτσα,
Δείτε το θέμα με έναν δικηγόρο της προκοπής γιατί το κείμενο που σας επισυνάπτω, και έχετε ήδη αναρτήσει στο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ ΩΞ6Μ465035-6ΕΘ, είναι από το υπόδειγμα σύμβασης που βρίσκεται κάτω από την προκήρυξη του ΔΟΠΑΠ, που βρίσκεται κάτω από την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ.