Έτοιμο το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής μας

…και η Δημοτική αρχή παλεύει για Ψυττάλειες και Λακαθέλες, σπαταλά χρόνο και τσακώνεται 
(αντί να παλεύει για να γίνει το έργο σωστά, με τη θεσμική συμμετοχή του Δήμου μας και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές!!!).

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, τα πράγματα έχουν ήδη δρομολογηθεί ως εξής:

 • Έκδοση Απόφασης Χωροθέτησης (30/12/2015)
 • Προγραμματική Σύμβαση ΕΥΔΑΠ, Περιφέρειας Αττικής, Εμπλεκ. Δήμων (15/3/2016)
 • Δημιουργία Φακέλου για την έναρξη Απαλλοτριώσεων (30/7/2016)
 • Ενέργειες ένταξης του έργου σε επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης (31/3/2016)
 • Ενημέρωση Δήμων, Τοπικών φορέων και κατοίκων (29/4/2016)
 • Υποέργο 1 Προμελέτες, Έκδοση περιβαλλοντικών όρων, Οριστική Μελέτη Συλλεκτών
 • Απόφαση Ανάθεσης επικαιροποίησης προμελέτης (20/2/2016)
 • Επικαιροποίηση προμελέτης έργων Β. Μεσογείων (30/7/2016)
 • Master Plan επαναχρησιμοποίησης εκροών του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (30/7/2016)
 • Εκπόνηση ΜΠΕ (30/7/2016)
 • Έκδοση περιβαλλοντικών όρων (30/9/2016)
 • Οριστική Μελέτη συλλεκτών και τεύχη δημοπράτησης (30/11/2016)
 • Υποέργο 2 Κατασκευή κεντρικών και βασικών συλλεκτών
 • Αδειοδοτήσεις (15/11/2016)
 • Διενέργεια Διαγωνισμού κατασκευής (30/5/2017)
 • Υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής έργου (1/7/2017)
 • Ολοκλήρωση κατασκευής κεντρικών και βασικών συλλεκτών (30/11/2020)
 • Υποέργο 3 Μελέτη / Κατασκευή ΚΕΛ Β. Μεσογείων (θέση Πλατύ Χωράφι)
 • Αδειοδοτήσεις (15/11/2016)
 • Διενέργεια διαγωνισμού Μελέτης-Κατασκευής (15/10/2017)
 • Υπογραφή Σύμβασης και έναρξης κατασκευής έργου (1/11/2017)
 • Ολοκλήρωση κατασκευής ΚΕΛ Β. Μεσογείων(30/11/2020)
 • Υποέργο 4 Κατασκευή Δευτερεύοντος δικτύου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
 • Αδειοδοτήσεις (15/11/2016)
 • Διενέργεια διαγωνισμού για την κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου (30/5/2017)
 • Υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής έργου (3/7/2017)
 • Ολοκλήρωση κατασκευής δευτερεύοντος δικτύου (30/11/2020)
 • Υποέργο 5 Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδας
 • Αδειοδοτήσεις (15/11/2016)
 • Διενέργεια διαγωνισμού για την κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου (30/5/2017
 • Υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής έργου (1/7/2017)
 • Ολοκλήρωση κατασκευής δευτερεύοντος δικτύου (30/11/2020)