«Ανδρέα πες μας ποια θέματα θα ψηφίσεις γιατί μόνον εσύ έμεινες από αντιπολίτευση»…

…είπαν γελώντας στον Ανδρέα Βασιλόπουλο στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Είναι αλήθεια ότι το συμβούλιο κράτησε πολλές ώρες και μετά το τρίτο θέμα όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης (και μερικοί της συμπολίτευσης) είχαν αποχωρήσει. Έτσι από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, στα υπόλοιπα 13 θέματα της συνεδρίασης, έμεινε μόνος του ο Καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος.