Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Σε συνέχεια της ερώτησης μου προς τον κ. Δήμαρχο, που αφορούσε στην απουσία του εκλεγμένου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου,
 σας κοινοποιώ τον «Κώδικα Λειτουργίας» που μας έστειλε ο κ. Ποθουλάκης από τον γειτονικό Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας. (Δείτε τον κώδικα στα συνημμένα)
Από το κείμενο αυτό, οι Δημότες μας μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον θεσμό και τη λειτουργία που έχει (ή μάλλον που πρέπει να έχει), λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αναφερόμενα στα επιμέρους άρθρα ισχύουν για κάθε Δήμο της χώρας μας.
 
Η ενημέρωση αυτή είναι επιβεβλημένη, διότι ο θεσμός εφαρμόστηκε φέτος για πρώτη φορά και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του, με μία ανεξάρτητη αρχή που κινείται προς το συμφέρον των Δημοτών και των τοπικών επιχειρήσεων.
 
Συνοπτικά από το pdf του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας ξεχώρισα και σας παραθέτω τα παρακάτω 6 σημεία:
 
1.       Ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος αποτελεί ανεξάρτητο όργανο διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις από κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου.
 
2.       Ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» δέχεται καταγγελίες (ή αναφορές – προτάσεις) άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Οι ως άνω καταγγελίες μπορούν να συνοδεύονται από πρόταση ή προτάσεις των θιγομένων πολιτών – δημοτών ή να έχουν χαρακτήρα αναφοράς του προβλήματος (Καταγγελία, Αναφορά – πρόταση).
 
3.       Μετά την υποβολή καταγγελίας (ή αναφοράς – πρότασης), ο καταγγέλλων λαμβάνει το έγγραφο «Απόδειξη παραλαβής», σε συνέχεια της έγγραφης και ηλεκτρονικής καταχώρησης εκ του «Γραφείου Πρωτοκόλλου» του Δήμου Σ-Α, με την οποία ενημερώθηκε για τον αριθμό πρωτοκόλλου ή φακέλου της υπόθεσης, ενημερωνόμενος επίσης (εφόσον ζητηθεί) για τον χρόνο διεκπεραίωσης και για την δυνατότητα αποζημίωσης, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 
4.       Η καταγγελία (ή αναφορά) είναι παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από άμεσα θιγόμενο πολίτη ή επιχείρηση και αφορά πρόβλημα κακοδιοίκησης που προκλήθηκε από υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του Δήμου ή άλλη συμπράττουσα με τον Δήμο, Αρχή ή Υπηρεσία ή Οργανισμό ή επιχείρηση.
 
5.       Ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία διερεύνησης σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης ή κρίσιμων για τον Δήμο υποθέσεων, οπότε δύναται να παρεμβαίνει και αυτεπάγγελτα.
 
6.       Ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και για τη συγκέντρωση πληροφοριών για σοβαρά φαινόμενα κακοδιοίκησης του Δήμου, οπότε ανάλογα με την περίπτωση μπορεί στη συνέχεια να τις χρησιμοποιεί και να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα.
 
 
 
Περιμένω από τη διοίκηση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, μετά από την παρέμβαση μου και τη συζήτηση που έγινε αναφορικά το Συμπαραστάτη του Δήμου μας, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ενεργοποίηση του θεσμού αυτού.
 
Ανδρέας Βασιλόπουλος
Καθηγητής ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Δημοτικός Σύμβουλος Ρ-Π
Επικεφαλής Δύναμης Ανάπτυξης

Πηγή: www.rpn.gr