Κανονισμός λειτουργίας ΔΣ σχετικά με το δικαίωμα ομιλίας του Γεν.Γραμματέα

Αρ.Πρωτ.: OTA34250418 

Πικέρμι, 20/04/2018

Προς:Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Υπόψη: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μώρου


Θέμα: Κανονισμός λειτουργίας ΔΣ σχετικά με το δικαίωμα ομιλίας του Γεν.Γραμματέα


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή πολιτισμένων και αποτελεσματικών συνεδριάσεων. Κατά την τελευταία συνεδρίασή μας της 19ης Απριλίου 2018 και επειδή συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ο Δήμαρχος να δίνει το λόγο στον Γενικό Γραμματέα για να συμπληρώσει τα λεγόμενά του, ανέφερα ότι αυτό δεν είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό Λειτουργίας. Συγκεκριμένα διάβασα το σχετικό απόσπασμα:

«Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο ή Αρμόδιο Αντιδήμαρχο που θα εισηγηθεί το θέμα και αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να υποδείξουν κάποιον δημοτικό σύμβουλο ή υπηρεσιακό παράγοντα (εκεί εμπίπτει ο Γενικός Γραμματέας) που θα το αναλύσει.»

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος μόνον στη φάση της εισήγησης ενός θέματος μπορούν να υποδείξουν να μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας.

Αναφερόμενος σε αυτή μου την τοποθέτηση, ο Γενικός μας Γραμματέας κ. Πιστικίδης, με απαξιωτικό ύφος, ανέφερε ότι ο κ. Βασιλόπουλος μπορεί να δει το άρθρο 3, παράγραφος 2 του κανονισμού.

Παρακαλώ πολύ να μου αποστείλετε τον Κανονισμό Λειτουργίας και να μου υποδείξετε το σημείο που ανέφερε ο κ. Πιστικίδης, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν όντως ο Γενικός Γραμματέας έχει το δικαίωμα να λαμβάνει το λόγο οποτεδήποτε μέσα στη συνεδρίαση μετά την τοποθέτηση Δημάρχου, ή μόνον κατά τη φάση της εισήγησης ενός θέματος.

 

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Βασιλόπουλος