Χορήγηση αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου «Στεγανοποίηση – καθαρισμός – απολύμανση δεξαμενών 2017»

Αρ.Πρωτ.: OTA34720718

Πικέρμι, 18/07/2018

Προς: Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, Τεχνική Υπηρεσία


Θέμα: Χορήγηση αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου «Στεγανοποίηση – καθαρισμός – απολύμανση δεξαμενών 2017» 


Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τις αναλυτικές επιμετρήσεις για το έργο «Στεγανοποίηση – καθαρισμός – απολύμανση δεξαμενών 2017», το οποίο ανατέθηκε με τη διακήρυξη με αρ. πρωτ. 4685/26-4-2017 και ΑΔΑ: Ω13ΣΩ16-0ΥΟ.

Σας ευχαριστώ.

 

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Βασιλόπουλος