Δικαίωση του Ανδρέα Βασιλόπουλου για την έντονη αντίδραση του στη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Ρ-Π στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το γνωστό θέμα της μεταφοράς  των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου μας στην Τράπεζα της Ελλάδας, ξανασυζητήθηκε στο τελευταίο Δ.Σ., καθώς η Κ.Ε.Δ.Ε. ζήτησε τη στήριξη των Δήμων στην απόφαση της να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπουργικής απόφασης. Αυτή τη φορά το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει την απόφαση προσφυγής της Κ.Ε.Δ.Ε. με στόχο να σταματήσει η παράλογη αυτή πράξη.

Το θέμα έχει έρθει άλλες δύο φορές σε προηγούμενα ΔΣ, μετά από τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης, με την οποία δια νόμου υποχρεώνονταν τα Δημοτικά Συμβούλια να λάβουν θετική απόφαση για τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος είχε αντιδράσει έντονα και τις δύο φορές για τη μεταφορά των χρημάτων, παίρνοντας το σχετικό ρίσκο, αλλά υποστηρίζοντας ότι: «η επίμαχη υπουργική απόφαση καταστρατηγεί την έννοια της αυτοδιοίκησης, κάτι στο οποίο οφείλουν να είναι διαχρονικά αντίθετοι οι δήμοι. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη νομική δυνατότητα, εφόσον το θελήσει, να πάρει απευθείας τα χρήματα, αντί να ζητά από τους δήμους να «νομιμοποιήσουν» αυτή τη διαδικασία και να δώσουν τα χρήματα οικειοθελώς!»