Δωρεάν στάθμευση για όλους τους μόνιμους κατοίκους προτείνει η Μαρικαίτη Αλβέρτη

Δωρεάν στάθμευση για όλους τους μόνιμους κατοίκους προτείνει η Μαρικαίτη Αλβέρτη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τη «Δύναμη Ανάπτυξης» και τον καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλο

Η τοπική αγορά αποκλείεται να στηριχθεί από τους ντόπιους όσο η δημοτική αρχή αποφασίζει να χρεώνει τη στάθμευση ακόμα και στους μόνιμους κατοίκους. Δεν είναι το ετήσιο κόστος, αλλά η αδικία και η διάκριση. Από το 2019 σχεδιάζουμε τη δωρεάν κάρτα στάθμευσης για όλους τους μόνιμους κατοίκους που στηρίζουν την τοπική αγορά και αυστηρά πρόστιμα για όλους τους μη-δημότες που σταθμεύουν για πάνω από 8 ώρες.