Μας φέρνετε να ψηφίσουμε συνεργασία με ένα πολιτικό κόμμα;

Παραπλανήθηκε και η υπηρεσία και οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Δείτε τι απαντούν ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Δήμαρχος στην αποκάλυψή μας.

Το καταστατικό της ΑΜΚΕ λέει:
“Στην Αθήνα σήμερα, την 11η Ιανουαρίου 2018 το πολιτικό κόμμα ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 224, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, συνιστούμε επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτικής τεκμηρίωσης,…..”

Στην εισήγηση προς εμάς έλεγαν:
“Τον Ιανουαρίου 2018, στην Αθήνα έγινε η σύσταση της επιστημονικής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ», με σκοπό μη κερδοσκοπικό και ειδικότερα τη μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού και πράσινου προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.”

Παρακάτω το απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου στις 10/03/2022: