Η Δημοτική Αρχή πρέπει να μας γνωστοποιήσει ΑΜΕΣΑ ποιες αποφάσεις θα ανακληθούν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 03/01/2023

Η τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ (αριθμ. 2377/2022) δημιουργεί ακυρότητα σε όλες τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής, μετά την 1η Δεκεμβρίου 2022. Αυτό συμπαρασύρει και όλες τις αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση αυτών των επιτροπών.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή Μπουρνούς και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μώρο να μας γνωστοποιήσουν δημόσια κατάλογο με όλες τις αποφάσεις που θα ακυρωθούν. Ενέργειες που έγιναν από τις υπηρεσίες του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων, όπως για παράδειγμα και η επίμαχη παράνομη και παράλογη παραχώρηση των οικοπέδων του Δήμου μας στην Intrakat, πρέπει να ανακληθούν άμεσα.

Προς πληροφόρηση των πολιτών αναφέρουμε το σύνδεσμο της σχετικής απόφασης 2377/2022 του ΣτΕ, από το lawnet.gr που παρέχει τη νομική πληροφόρηση στην παράταξή μας (https://shorturl.at/gnsGP).

Ανδρέας Βασιλόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
υπ. Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου
Τηλ. 210 8056325 – www.dynamianaptyxis.gr