24/01/2023 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου με τηλεδιάσκεψη

Παρακάτω τα θέματα της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου:

1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 695/13.1.2023 αίτησης συνολικά 27 εργαζομένων ΙΔΟΧ που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας covid-19.
2. Λήψη απόφασης περί επανέγκρισης και τροποποίησης των όρων δόμησης του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού (ΦΕΚ 721Δ’/10-7-2003) για την κατασκευή του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του ιδιωτικού συμφωνητικού για την παραχώρηση της χρήσης εκτάσεων εντός ΖΑΑ Πικερμίου από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.
4. Λήψη απόφασης περί άρσης της παραχώρησης χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοτικών ακινήτων προς την ΔΕΑΑΠ -ΜΑΕ, λόγω λύσης και εκκαθάρισής της.
5. Λήψη απόφασης περί χωροθέτησης ενός (1) σημείου τοποθέτησης για το Κιόσκι Ανακύκλωσης δύο (2) ρευμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου.
6. Λήψη απόφασης περί χορήγησης θέσεως στάθμευσης ΙΧΕ αυτοκινήτου εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στη Ραφήνα.
7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εφαρμογής της παράτασης δωρεάν παροχής νερού στους πυρόπληκτους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου κατ’ εφαρμογήν των υπ’ αριθ. Α249/26-7-22 και Α882/22-7-22 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ επί της οδού ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ».
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΒΟΥΤΖΑ».
11. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 121/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ορισμού μελών στο ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».
12. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ορισμού μελών στο ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».
13. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μελών στο ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».
14. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μελών στο ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.
15. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 174/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
16. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλου ως αναπληρωτή διαχειριστή του λογαριασμού ειδικού σκοπού για την κατάθεση της παγίας προκαταβολής της Κοινότητας Ραφήνας.
17. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλου ως αναπληρωτή διαχειριστή του λογαριασμού ειδικού σκοπού για την κατάθεση της παγίας προκαταβολής της Κοινότητας Πικερμίου.
18. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν.1080/80).
19. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας (άρθρο 199 Ν.3463/06.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορισμού μελών της Επιτροπής για την εκτίμηση τιμήματος ακινήτων (άρθρο 186 Ν. 3463/06) και κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 Ν. 3463/06) του Δήμου για το έτος 2023 και εφεξής.
21. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
22. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Κοιμητηρίων.
23. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για την Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων.
24. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ.
25. Λήψη απόφασης μεταφοράς οφειλών ύδρευσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Αττίκ, αριθ. 8Α, Καλλιτεχνούπολη Ραφήνας.
26. Λήψη απόφασης περί κατ’ εξαίρεσης έγκρισης χορήγησης δικαιώματος υδροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. γ’ του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
27. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους.