04/04/2023 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

12η δια ζώσης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου

Παρακάτω τα θέματα της 12ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου:

1. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 99/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ασφαλούς λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών χαρών στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, για το έτος 2023.
2. Λήψη απόφασης περί σύναψης αδαπάνως, Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για τις διαδικασίες προετοιμασίας, οργάνωσης, διενέργειας και υλοποίησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Διάθεση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού για την λειτουργία των μηχανημάτων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και άλλων μηχανημάτων για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες και την επιτάχυνση του δημοτικού έργου».
3. Λήψη απόφασης περί οριστικής παραχώρησης ή μη, με αντίτιμο, επιπλέον χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Δημητρακού.
4. Λήψη απόφασης περί μεταφοράς ποσού επιχορήγησης από την Τράπεζα Ελλάδος στην Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank.
5. Λήψη απόφασης για την παροχή σε χρήμα του γάλακτος που δεν χορηγήθηκε για το έτος 2022 για τους μόνιμους, αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και μη ενεργής σχέσης εργασίας εργαζόμενους του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης ΟΕ για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2023.
7. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρου δέκα (10) οικογενειακών τάφων για το έτος 2023.