Αρ.Πρωτ.: BA 3012/1217

  Πικέρμι, 20/12/2017

  Προς: Πολεοδομία - ΥΔΟΜ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Τμήμα Χωροταξίας πολεοδομικών και τοπογραφικών σχεδίων και εφαρμογών

  Υπόψη: κ.κ. Πετρίδη Θεόδωρου και Ράπτη Αθανάσιου


  Θέμα: Ερώτημα για πολεοδομική καταλληλότητα (χρήση γης) οικοπέδων που προορίζονται βοηθητικοί χώροι του κοιμητηρίου Ραφήνας


  Αξιότιμοι κύριοι,

  Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου (συνεδρίαση 21/11/17), συζητήθηκε το θέμα 4 «Λήψη απόφασης περί συνομολόγησης δανείου για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία βοηθητικών χώρων λειτουργιών Κοιμητηρίου Ραφήνας.». Στην εισήγηση του θέματος (επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα) αναφέρεται η πρόθεση της δημοτικής αρχής για αγορά δύο οικοπέδων (ΚΑΕΚ 051275708202 και ΚΑΕΚ 051275708199) όμορων του κοιμητηρίου Ραφήνας, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για βοηθητικούς χώρους του υφιστάμενου κοιμητηρίου. Συγκεκριμένα η εισήγηση αναφέρει ότι τα οικόπεδα θα χρησιμοποιηθούν «…για υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του κοιμητηρίου, όπως ανάγκες χώρων στάθμευσης, δημιουργίας χώρων οστεοθυρίδων, κυλικείου κ.ά..».

  Επειδή η αγορά των οικοπέδων θα έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για τον Δήμο μας (αρχική εισήγηση ήταν για 1.000.000€ και επόμενη ήταν για 500.000€), επισκέφτηκα την υπηρεσία σας την παραμονή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για να αναζητήσω τις προβλεπόμενες χρήσεις γης στα εν λόγω οικόπεδα. Όπως διαπιστώθηκε (επισυνάπτεται σχετικός χάρτης) τα οικόπεδα αυτά βρίσκονται σε ζώνη Α’ (πρασίνου) και σε ζώνη Ε’ και οι προβλεπόμενες χρήσεις από το ΦΕΚ 199/Δ/6-3-2003 είναι περιοριστικά τα δημόσια και δημοτικά καθιστικά, οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας και μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών, οι κατοικίες, τα κτίρια εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας και οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

  Ως είχα υποχρέωση από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, κατά τη συζήτηση εντός του δημοτικού συμβουλίου προέβαλα τις αντιρρήσεις μου στο σώμα, σχετικά με την αγορά ενός οικοπέδου που δεν έχει τις προϋποθέσεις να αξιοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

  Ο κ. Δήμαρχος απαντώντας (επισυνάπτονται οι δύο σχετικές αποφάσεις ΔΣ με ΑΔΑ ΩΗΓΓΩ16-ΕΗΒ και ΑΔΑ 664ΙΩ16-ΗΘΥ) διευκρίνισε ότι τα εν λόγω οικόπεδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που αναγράφει η εισήγηση, παρά του ότι είναι σε ζώνη Α΄ και σε ζώνη Ε’, επειδή βρίσκεται σε ισχύ ο Νόμος 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2-11-2017) ο οποίος στο άρθρο 148 παράγραφο 3 αναφέρει μεταξύ άλλων «Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δύναται να μειώνεται η απόσταση των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων που ορίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980 (Α΄ 284) έως πενήντα (50) μέτρα από εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία, εφόσον από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει ότι η μείωση αυτή δεν έχει επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Στην περίπτωση που η απόσταση μεταξύ του κοιμητηρίου και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού μειώνεται κάτω των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, προϋπόθεση για την ίδρυση ή επέκταση του κοιμητηρίου είναι να υπάρχουν μεταξύ αυτού και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού αδόμητοι ή κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι πρασίνου και επιπλέον να μην προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπογείου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυόμενου από υδρογεωτεχνική μελέτη, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»

  Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε εγγράφως, τεκμηριώνοντας από τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία σας την ορθότητα των ανωτέρω, δηλαδή ότι επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων οικοπέδων (ΚΑΕΚ 051275708202 και ΚΑΕΚ 051275708199) για τις συγκεκριμένες χρήσεις που αναφέρονται στην εισήγηση, δηλαδή για υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του κοιμητηρίου, όπως ανάγκες χώρων στάθμευσης, δημιουργίας χώρων οστεοθυρίδων, κυλικείου κ.ά...

  Επισυνάπτονται:

  1. δύο σχετικά έγγραφα – εισηγήσεις του θέματος
  2. σχετικός χάρτης με τα οικόπεδα και τις χρήσεις γης
  3. σχετική απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ ΩΗΓΓΩ16-ΕΗΒ
  4. σχετική απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ 664ΙΩ16-ΗΘΥ

  Με εκτίμηση,

  Ανδρέας Βασιλόπουλος

  Σελίδα 1 από 2

  © 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

  Please publish modules in offcanvas position.