Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι προβλεπόμενοι χρόνοι ομιλίας για την συζήτηση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων αλλά και οι ατέρμονες τοποθετήσεις και διαλογικές συζητήσεις μεταξύ των δημοτικων συμβουλων, οι οποιες ουσιαστικα δεν καταληγουν πουθενά, οδήγησαν τον Ανδρέα Βασιλόπουλο σε μια συμβολική κίνηση.

Προ της έναρξης της συνεδρίασης ο Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου, διένημε στους συμβούλους , αντίγραφο του πρότυπου κανονισμου λειτουργίας Δημ. Συμβουλίου στο οποιο αναγραφονται σαφώς οι χρόνοι ομιλίας των ομιλητών κατα τη διάρκεια της συνεδρίασης , όπως επίσης και ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.

Είθε να «διορθωθούν» όλοι και οι συνεδριάσεις να ολοκληρώνονται στον προβλεπόμενο χρόνο.

Πηγή http://www.rpn.gr/?p=55238

Αρ.Πρωτ. ΒΑ 62/102014 - 22/10/2014

Προς: κ. Δ.Μισοκοίλη, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Κοιν.: κ. Β.Πιστικίδη, Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, κ. Θ.Αδαμόπουλο, κ. Γ.Χριστόπουλο, κα Αμ.Τόκα, κ. Χρ.Τσαλαπατάνη

Θέμα: Προτάσεις του επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης, κ. Ανδρέα Βασιλόπουλου, για τη συνεργασία των μελών ΔΣ και το βέλτιστο χειρισμό του θέματος της αποχέτευσης

Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί αρχηγοί παρατάξεων,
λαμβάνω το θάρρος για τις παρακάτω προτάσεις, ως μία πρωτοβουλία να υποστηρίξω το δύσκολο έργο μας, θεωρώντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα έχει ενδοιασμούς για να αναθέσει αρμοδιότητες στα μέλη του δημοτικού μας συμβουλίου και να υποστηρίξει το έργο τους όταν είναι προς όφελος του Δήμου μας.
Βιώνοντας, όπως και εσείς άλλωστε, το αδιέξοδο επί σειρά ετών στο θέμα της αποχέτευσης και βλέποντας τη σημερινή κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, σας καταθέτω 3 ώριμες προτάσεις.

1) Να προγραμματιστεί άμεσα η σύγκληση δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα το θέμα της αποχέτευσης. Έτσι, χωρίς την πίεση του χρόνου από άλλα θέματα, θα μας δοθεί η δυνατότητα διεξοδικής συζήτησης. Ασχέτως με την προεκλογική σημαία που είχε η κάθε παράταξη στο θέμα αυτό, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό άξονα ενεργειών για το άμεσο μέλλον.

2) Να γίνει ημερίδα ενημέρωσης, με προδιαγραφές και με επιστημονικό περιεχόμενο. Έτσι θα ακουστούν όλες οι απόψεις επί του θέματος, καλώντας όμως τους ειδικούς επιστήμονες - ομιλητές να τεκμηριώσουν με αποδείξεις τα λεγόμενά τους.
Όλα τα αποτελέσματα της ημερίδας να δημοσιοποιηθούν συνοπτικά σε ένα ενημερωτικό έντυπο που θα διανεμηθεί στους δημότες μας.
Εφόσον συμφωνεί το ΔΣ με την πρότασή μου και εφόσον θεωρεί ότι έχω το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και την εμπειρία, προσφέρομαι να αναλάβω τη διοργάνωση της ημερίδας (οι ομιλητές, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής θα εγκριθούν από το ΔΣ).

3) Να θεσπιστεί Ειδική Επιτροπή για την αποχέτευση. Στην επιτροπή η κάθε εκλεγμένη παράταξη θα συμμετέχει α) με έναν εκπρόσωπο και β) με έναν πολίτη συγκεκριμένης και συναφούς επιστημονικής/επαγγελματικής ιδιότητας.

Κύριοι, εξαιτίας της σοβαρότητας (πρέπει επιτέλους να οδηγήσουμε τις εξελίξεις και όχι να σερνόμαστε πίσω από αυτές) και του επείγοντος του θέματος (σύντομα η απραξία θα φέρει σημαντικά οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματα), σας παρακαλώ να διαβάσετε τις προτάσεις μου και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε για τον βέλτιστο τρόπο χειρισμού του θέματος της αποχέτευσης, ως ομάδα και όχι ως μεμονωμένες παρατάξεις.

Με εκτίμηση,

Καθηγ. Ανδρέας Βασιλόπουλος
Επικεφαλής Δύναμης Ανάπτυξης
Γραμματέας ΔΣ Ραφήνας-Πικερμίου

Ανδρέας Βασιλόπουλος: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ. ΒΑ 62/102014   - 22/10/2014

Προς:  κ. Δ.Μισοκοίλη, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Κοιν.: κ. Β.Πιστικίδη, Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, κ. Θ.Αδαμόπουλο, κ. Γ.Χριστόπουλο, κα Αμ.Τόκα, κ. Χρ.Τσαλαπατάνη
 
Θέμα: Προτάσεις του επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης, κ. Ανδρέα Βασιλόπουλου, για τη συνεργασία των μελών ΔΣ και το βέλτιστο χειρισμό του θέματος της αποχέτευσης

Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί αρχηγοί παρατάξεων,
λαμβάνω το θάρρος για τις παρακάτω προτάσεις, ως μία πρωτοβουλία να υποστηρίξω το δύσκολο έργο μας, θεωρώντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα έχει ενδοιασμούς για να αναθέσει αρμοδιότητες στα μέλη του δημοτικού μας συμβουλίου και να υποστηρίξει το έργο τους όταν είναι προς όφελος του Δήμου μας. 
Βιώνοντας, όπως και εσείς άλλωστε, το αδιέξοδο επί σειρά ετών στο θέμα της αποχέτευσης και βλέποντας τη σημερινή κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, σας καταθέτω 3 ώριμες προτάσεις. 

1) Να προγραμματιστεί άμεσα η σύγκληση δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα το θέμα της αποχέτευσης.  Έτσι, χωρίς την πίεση του χρόνου από άλλα θέματα, θα μας δοθεί η δυνατότητα διεξοδικής συζήτησης. Ασχέτως με την προεκλογική σημαία που είχε η κάθε παράταξη στο θέμα αυτό, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό άξονα ενεργειών για το άμεσο μέλλον. 

2) Να γίνει ημερίδα ενημέρωσης, με προδιαγραφές και με επιστημονικό περιεχόμενο. Έτσι θα ακουστούν όλες οι απόψεις επί του θέματος, καλώντας όμως τους ειδικούς επιστήμονες - ομιλητές να τεκμηριώσουν με αποδείξεις τα λεγόμενά τους. 
Όλα τα αποτελέσματα της ημερίδας να δημοσιοποιηθούν συνοπτικά σε ένα ενημερωτικό έντυπο που θα διανεμηθεί στους δημότες μας.
Εφόσον συμφωνεί το ΔΣ με την πρότασή μου και εφόσον θεωρεί ότι έχω το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και την εμπειρία, προσφέρομαι να αναλάβω τη διοργάνωση της ημερίδας (οι ομιλητές, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής θα εγκριθούν από το ΔΣ).

3) Να θεσπιστεί Ειδική Επιτροπή για την αποχέτευση. Στην επιτροπή η κάθε εκλεγμένη παράταξη θα συμμετέχει α) με έναν εκπρόσωπο και β) με έναν πολίτη συγκεκριμένης και συναφούς επιστημονικής/επαγγελματικής ιδιότητας.

Κύριοι, εξαιτίας της σοβαρότητας (πρέπει επιτέλους να οδηγήσουμε τις εξελίξεις και όχι να σερνόμαστε πίσω από αυτές) και του επείγοντος του θέματος (σύντομα η απραξία θα φέρει σημαντικά οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματα), σας παρακαλώ να διαβάσετε τις προτάσεις μου και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε για τον βέλτιστο τρόπο χειρισμού του θέματος της αποχέτευσης, ως ομάδα και όχι ως μεμονωμένες παρατάξεις.

Με εκτίμηση,

Καθηγ. Ανδρέας Βασιλόπουλος
Επικεφαλής Δύναμης Ανάπτυξης
Γραμματέας ΔΣ Ραφήνας-Πικερμίου

Οφειλουμε λοιπόν να ομολογήσουμε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Ανδρέα Βασιλόπουλο,  η  1η συνάντηση εργασίας της εθνικής ομάδας στήριξης για την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (Electric City Transport-Ele.C.Tra) που έγινε στο Δήμο μας πριν απο ένα τρίμηνο περίπου .

Δυστυχώς οι αρμόδιοι δημοτικοί φορείς – πλην Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας που εκπροσωπήθηκε με την Δέσποινα Γκικάκη- δεν έδωσαν την σημασία που έπρεπε προκειμένου να εκμεταλλευτούμε και εμείς εγκαίρως ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο απο την Ε.Ε που έχει ως σκοπό την προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνησης σε αστικές περιοχές .

Γιατι τα γράφω όλα αυτά;

Γιατι σήμερα είχε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στη ΝΕΡΙΤ , με θέμα την Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα (Green eMotion). Στο ρεπορτάζ μίλησε η  κα. Β. Λιόλιου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων, ΔΕΗ, Υπεύθυνη Προγράμματος Green eMotion και μεταξυ των άλλων ακούστηκε και η προσπάθεια που ξεκίνησε σε άλλους δήμους.

Και εμείς ; Για μια ακόμη φορά φτάσαμε στη πηγή και νερό δεν ήπιαμε!

Ας ξαναθυμηθουμε όμως τι είχε γίνει στη 1η πανελλήνια συνάντηση για την ηλεκτροκίνηση και πως θα μπορούσε ο Δήμος να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα, σύμφωνα με όσα είχε πει τότε ο καθηγητής και  νυν Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Βασιλόπουλος.

 

Τόσο το γραφείο τοπικής επιχειρηματικότητας όσο και το δημοτικό γραφείο διασύνδεσης  για τα οποία δεσμευόμαστε και στο πρόγραμμά μας, θα παρέχουν αναλυτικες οδηγίες και βοήθεια για να διεκδικήσεις είτε εργασία, είτε μια χρηματοδότηση.

Σήμερα ο Γιώργος Γεωργακαράκος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού «Δύναμη Ανάπτυξης» συναντήθηκε με το Νικόλαο Βαφειάδη, δημοτικό σύμβουλο Αθηναίων και π. πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Η ΕΕΤΑΑ υποστηρίζει θεσμικά σε πανελλήνια κλίμακα τους ΟΤΑ στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Ο κ. Γεωργακαράκος συζήτησε θέματα που απασχολούν το Δήμο μας και, κυρίως, θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων προς το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, ενόψει ιδίως του χρηματοδοτικού πλαισίου στήριξης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Μια ευχάριστη ανάπαυλα, ένα διάλειμμα από την πρώτη γραμμή του προεκλογικού αγώνα που βρίσκεται στο ζενιθ του, κρίθηκε απαραίτητο απο τον επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης, υποψήφιο Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ανδρέα Βασιλόπουλο που βρέθηκε σε γνωστό cafe της πλατείας μαζί με νέους ανθρώπους που τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι αντιμετώποι με μεγάλα προβλήματα που καλούνται να τα ξεπεράσουν και να προχωρήσουν, χωρίς όμως να έχουν κάποια ουσιαστική βοήθεια.

Ο υπ. δήμαρχος παραβρέθηκε στη Γιορτή της Άνοιξης που διοργάνωσε ο Σύλλογος της Ερίκειας, μαζί με τους υπ. δημοτικούς συμβούλους Βαρελά Αντώνη (κάτοικο Ντραφίου), Φελούρη Παναγιώτη (κάτοικο Διώνης) και Πόθα Δημήτρη (κάτοικο Πικερμίου). Ο υπ. δήμαρχος Ανδρέας Βασιλόπουλος αφότου ευχαρίστησε το Σύλλογο της Ερίκειας για την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης και για την πρόσκληση που έλαβε, έστειλε τις θερμές ευχές του σε όλες τις μητέρες και τόνισε με νόημα ότι η γιορτή αυτή γίνεται μέσα στη φύση. “Αυτο ας αποτελέσει ένα μήνυμα στις μέρες μας που το περιβάλλον πλήττεται τόσο πολύ΄.

Παρουσία των υποψηφίων Δημάρχων Ραφήνας – Πικερμίου πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση εφόλης της ύλης με το Σωματείο των Υπαλλήλων του Δήμου. Όπως και την προηγούμενη φορά που συναντήθηκαν όλοι σχεδόν οι υποψήφιοι δήμαρχοι, έτσι και τώρα, εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Ανδρέας Βασιλόπουλος με τον συνδυασμό «Δύναμη Ανάπτυξης», καθώς ήταν ο μοναδικός που είχε ξεκάθαρες απαντήσεις και αρνήθηκε να καταφύγει σε λαϊκισμούς και ευχολόγια.

Λένε ότι επειδή δεν έχουμε προηγούμενη θητεία στην πλάτη μας ως διοίκηση δήμου, ως δήμαρχοι ή ως δημοτικοί σύμβουλοι, δεν αξίζει να μας εμπιστευθείτε.

Ο Παναγιώτης Φελούρης, εκτός απο Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με υποψήφιο Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου τον Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλο, είναι και Εθελοντής Συντονιστής Ομάδας Πυρασφαλείας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

© 2019 Δύναμη Ανάπτυξης. Αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από την AVMap GIS Α.Ε.

Please publish modules in offcanvas position.